Bắc Hà: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ sáu (mở rộng), Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 232
        Ngày 9/7, Huyện ủy Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ sáu (mở rộng). Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tinh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đinh Văn Đăng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Huyện uỷ giữa 02 kỳ hội nghị. Quán triệt Nghị quyết 02, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 04, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị 05, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Kết luận số 05, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 07, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển Kinh tế  - Xã hội; Chỉ thị số 12, ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Chỉ thị số 14, ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

          Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bắc Hà đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2021; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.879 tấn, đạt 7,3% KH; Các cây trồng chính khác như chè, rau, hoa, dược liệu, cây ăn quả,… phát triển ổn định, diện tích, năng suất, sản lượng đều tăng so với CK. Lúa xuân gieo cấy 431 ha, đạt 100,9 % KH; sản lượng ước đạt 2.478 tấn, đạt 101,1% so KH, tăng 1,5% so CK. Lúa mùa, hiện nhân dân đã thực hiện gieo cấy được 1.785 ha, đạt 64,4%KH. Ngô xuân gieo trồng 305ha đạt 100% KH; sản lượng ước đạt 1.223 tấn, đạt 101,5% so KH. Ngô chính vụ 4.015ha, đạt 100% KH. Sản lượng thu hái chè búp tươi đạt 1.842 tấn, đạt 50,3%KH. Cây dược liệu duy trì và trồng mới được 107ha. Cây ăn quả, tổng sản lượng quả tươi thu hoạch ước đến hết tháng 6 đạt 5.540 tấn bằng 93,9%KH. Sản lượng rau ước đạt 4.284 tấn. Công tác phòng chông cháy rừng trên địa bàn các xã được duy trì thường xuyên liên tục nhất là trong những ngày hanh khô kéo dài. Trồng rừng mới tập trung 520ha, đạt 30,58%KH. Trong đó, Rừng sản xuất mới 398ha, đạt 30,61%KH; Rừng sản xuất xã hội hóa 73ha... Đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định; Sản xuất thủy sản được duy trì; chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo thực hiện; phân công lãnh đạo cấp phó các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, bình quân số tiêu chí hoàn thành đạt 14,33 tiêu chí/xã, đạt 89,22% KH. Phát triển du lịch, dịch vụ, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch được thực hiện theo kế hoạch, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng tình hình hoạt động thương mại diễn ra sôi động, giá cả bình ổn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 900 tỷ, đạt 50% KH; tăng 6% so cùng kỳ năm 2020. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thực hiện theo kế hoạch; trong 6 tháng đầu năm 2021 kiểm tra xử lý 18 lượt vụ, xử phạt vi phạm hành chính 41,65 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 60,51 triệu đồng. Lượng khách du lịch đến Bắc Hà giảm mạnh, ước khoảng 92 nghìn lượt khách, giảm hơn 50% so cùng kỳ năm 2020.

          Công tác thu, chi ngân sách, đáp ứng các hoạt động của huyện, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30/6/2021 đạt 104,017 tỷ đồng, đạt 56,18%KH tỉnh giao, đạt 47,44% KH huyện giao; Tổng thu ngân sách huyện 393,696 tỷ đồng, đạt 61,37%KH tỉnh giao, đạt 58,38% KH huyện giao; Tổng chi ngân sách huyện 345,961 tỷ đồng đạt 53,93%KH tỉnh giao, và đạt 51,3% KH huyện giao, công tác chi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

          Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc các văn bản của TW, tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; tiêm vác xin Covid -19 năm 2021 theo kế hoạch; xây dựng các phương án tiếp nhận những trường hợp F0 đã điều trị khỏi ở các bệnh viện, F1 hoàn thành cách ly và công nhân, người lao động từ các khu công nghiệp trở về địa phương quản lý, theo dõi; truy vết thống kế danh sách trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến các ca dương tính Covid – 19.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

          Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị đã làm rõ hơn những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị đề xuất những vấn đề cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, cho ý kiến vào các Dự thảo, Báo Cáo, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện các nội dung hướng về cơ sở, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021Dự thảo Đề án phấn đấu đến năm 2025 đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa, kết luận hội nghị

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội; củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2021 hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra; cùng với các chỉ tiêu Tỉnh giao năm 2021.

          Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu tập trung các giải pháp thực hiện; Ban hành quy chế, phân công công tác cho các đồng chí ủy viên, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan, đơn vị. Rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch của các chương trình dự án đã được đầu tư và chuẩn bị đầu tư để các công trình phát huy hiệu quả cao hơn. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ, các cơ sở ổn định tổ chức bộ máy sau kỳ họp Hội đồng nhân dân; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Huyện ủy vinh dự được nhận cờ thi đua

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Đảng bộ tỉnh

          Dịp này, 01 tổ chức cơ sở đảng được nhận cờ thi đua, 02 tập thể, 01 cá nhân đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2016 - 2020) được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen. Huyện ủy Bắc Hà cũng tặng giấy khen cho 2 chi bộ, 8 đảng viên có thành tích trong xây dựng cơ sở đảng vững mạnh toàn diện năm 2020./.

Lê Hiếu                        

Trung tâm Văn hóa, TT - TT Bắc Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 1,918
  • Tất cả: 829,804