Bí thư chi bộ người dân tộc Phù Lá giúp dân giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 244
Học tập và làm theo Bác, anh Giàng Sín Hùng, sinh năm 1978, dân tộc Phù Lá, Bí thư chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải Giàng Phố đã luôn nêu cao tinh thần  gương mẫu đi đầu thực hiện và vận động đồng bào dân tộc Phù Lá và Mông trong thôn đoàn kết, tích cực thi đua  yêu nước, lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi,  giảm nghèo bền vững, tích cực  đóng góp công sức, tiền của  xây dựng thôn điểm nông thôn mới.  

Học tập và làm theo Bác, anh Giàng Sín Hùng, sinh năm 1978, dân tộc Phù Lá, Bí thư chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải Giàng Phố đã luôn nêu cao tinh thần  gương mẫu đi đầu thực hiện và vận động đồng bào dân tộc Phù Lá và Mông trong thôn đoàn kết, tích cực thi đua  yêu nước, lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi,  giảm nghèo bền vững, tích cực  đóng góp công sức, tiền của  xây dựng thôn điểm nông thôn mới.  
 

Anh Giàng Sín Hùng – Bí thư Chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải Giàng Phố


Anh Giàng Sín Hùng sinh ra trong một gia đình nông dân người dân tộc Phù Lá nghèo ở thôn Ngải Phóng Chồ, xã Thải Giàng Phố. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song vẫn tạo mọi điều kiện cho Hùng được đi học, rèn luyện, trưởng thành. Năm 2010, anh được Trạm khuyến nông (nay là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) huyện phân công làm cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn xã Thải Giàng Phố, tạo cơ hội đóng góp công sức xây dựng quê hương.

Thải Giàng Phố là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện, đời sống của đồng bào còn nghèo khó, nghề nông là nghề chính, song bà con còn thiếu kinh nghiệm sản xuất, sử dụng giống cũ, độc canh cây ngô, lúa địa phương, chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông. Vốn là cán bộ khuyến nông, ý thức trách nhiệm, anh Hùng đã miệt mài gắn bó với bà con nông dân, từng thôn, bản để tuyên truyền, vận động và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, bà con nông dân xã tin và làm theo anh Hùng. Năm 2019, với trên 400 ha ngô, 154 ha ruộng trồng lúa được người dân đã đưa giống mới, năng suất cao vào sản xuất thay thế giống địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo đảm an ninh lương thực; mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới như lê Tai nung, đào Pháp, mận Tả Van với gần 24 ha; phát triển cây dược liệu đương quy với diện tích 2 ha tại thôn Ngải Phóng Chồ; tập trung phát triển đàn đại gia súc và gia cầm…Có được thành công này có sự đóng góp công sức không nhỏ của anh Hùng. 
 

Bà con nông dân người Phù Lá Ngải Phóng Chồ, Thải Giàng Phố thu hoạch lúa đặc sản Khẩu Nậm Xít


Ngược dòng thời gian, vào năm 2012, anh Hùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2014, theo Nghị quyết của Đảng bộ xã, đưa cán bộ tăng cường về cơ sở làm bí thư chi bộ, anh được bầu giữ cương vị Bí thư chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ. Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tiếp thu quy định số 28 của Tỉnh ủy Lào cai về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII  của Đảng, anh Hùng luôn nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của dân để phản ánh kịp thời với cấp trên quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào Mông, Phù Lá trong thôn. Bản thân gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới để người dân tin và làm theo. Thôn có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông và Phù Lá, trình độ dân trí hạn chế nên ban đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, một số hộ dân chưa hiểu rõ lợi ích của chủ trương nên chưa đồng tình việc đóng góp công sức, tiền của mở đường, bê tông hóa tuyến đường nội thôn, làm đường liên gia, ngõ xóm, làm nhà vệ sinh, chuồng trại… Tôi đã cùng với các đảng viên chi bộ, trưởng các chi hội, đoàn thể trong thôn đi đến tận từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và tự nguyện thực hiện, tích cực tham gia - Anh Hùng cho biết. 

Ngải Phóng Chồ có 42 hộ dân, với 182 nhân khẩu thuộc 2 dân tộc, trong đó bà con dân tộc Phù Lá chiếm phần đông, còn lại là các hộ người Mông. Năm 2018, được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ thông qua chương trình 102 hỗ trợ hộ nghèo, chương trình 135, Nghị quyết 30a và chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc Phù Lá, đã tạo điều kiện cho cấp ủy chi bộ thôn vận động bà con tích cực chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, trên diện tích gần 20 đất canh tác, bà con nông dân đã đưa giống mới; lúa cao sản, ngô hàng hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Phù Lá và Mông trong thôn đã trồng mới 5 ha cây mận Tả Van, 2 ha cây dược liệu đương quy là những giống cây mới mở ra cơ hội xóa nghèo, nâng cao đời sống. Năm mới 2019, mở rộng diện tích trồng mới gần 3 ha. Từ đó, Hội nông dân xã Thải Giàng Phố đã chọn thành lập tổ hội nghề nghiệp nông dân trồng cây dược liệu đương quy thôn Ngải Phóng Chồ, với 15 hội viên, trong đó anh Hùng là Hội trưởng. Đây cũng là tổ hội nghề nghiệp đầu tiên của xă. Năm 2020 tiếp tục mở rộng diện tích lên 4 ha cây dược liệu. 
 

Ra mắt tổ hội nghề nghiệp nông dân trồng cây dược liệu đương quy
thôn Ngải Phóng Chồ


Trong suốt quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu và công hiến, Bí thư chi bộ Giàng Sín Hùng đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động. Để dân tin và làm theo, gia đình anh Hùng đã gương mẫu đi đầu thực hiện, cụ thể trong thực hiện vệ sinh môi trường, đóng góp tiền của, công sức, nổi bật phải kể đến việc nhận giúp các hộ nghèo vượt khó vươn lên. Anh Giàng Sín Hùng chia sẻ: Được chính quyền và nhân dân trong thôn tín nhiệm, tôi động viên các đảng viên trong Chi bộ gương mẫu thực hiện; đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân trong thôn, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân công các đảng viên, đoàn thể giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động mọi người tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Bản thân tôi nhận giúp 06 hộ và đã có 02 hộ thoát nghèo.

Từ sự gương mẫu, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động của Bí thư chi bộ Giàng Sín Hùng, đồng bào dân tộc Mông, phù lá trong thôn  còn tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thông qua việc thực hiện nếp sống ăn sạch, ở sạch, uống sạch, vệ sinh môi trường thôn, bản, 42/42 hộ dân trong thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, thôn có hố đổ rác theo quy định, tích cực thực hiện Chỉ thị 12 của huyện ủy Bắc Hà về việc xóa dần các tập tục lạc hậu trong ma chay cưới xin, không kết hôn cận huyết thống, đám cưới tiết kiệm, đám ma không để người chết quá 48 giờ trong nhà. 

Đưa chúng tôi đi thực tế thăm các mô hình tiêu biểu trong xóa nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trong thôn mà Bí thư chi bộ Giàng Sín Hùng và bà con người Mông, Phù Lá đã phấn đấu, tạo dựng, ông Hà Đức Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thải Giàng Phố tự hào bảo: Trong 10 Bí thư chi bộ thôn và cơ sở của xã trong nhiệm kỳ 2017- 2019, đồng chí Hùng, Bí thư chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ là xuất sắc nhất. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh sự gương mẫu, đầu tàu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động, đồng chí đã luôn biết vận dụng có hiệu quả trong việc ứng dụng khoa học- công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2017- 2019, chi bộ thôn Ngải Phóng Chồ và cá nhân Bí thư chi bộ Giàng Sín Hùng đạt danh hiệu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liền anh Hùng được b́ình xét đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ xã đánh giá là Bí thư chi bộ tiêu biểu nhất trong số 10 bí thư chi bộ của 10 thôn trên địa bàn xã.  Chi bộ vinh dự được Đảng bộ xã Thải Giàng Phố lựa chọn và tổ chức thành công Đại hội điểm cấp chi bộ cơ sở trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2020- 2020.  Tin tưởng, với sự đoàn kết nỗ lực của cấp ủy chi bộ và đồng bào Mông, Phù Lá thôn Ngải Phóng Chồ, đặc biệt là sự gương mẫu, tận tụy vì dân của bí thư chi bộ Giàng Sín Hùng, vùng cao Ngải Phóng Chồ vững bước trên đường đổi mới, xây dựng cuộc sống mới ấm no./.

Tráng Cường –Thu Phương


Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 1,872
  • Tất cả: 829,758