KẾ HOẠCH tuyên truyền các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình, đề án thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2024
Số ký hiệu văn bản 330 - KH/HU
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tuyên truyền các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình, đề án thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nga
Tài liệu đính kèm 0_Ke_hoach_Tuyen_truye_20240205120240206045944015_Signed_20240206050221734.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !