QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án: Xây dựng BH-01-23; BH-02-23; BH-03-23; BH-04-23; BH-05-23
Số ký hiệu văn bản 196/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực 07/03/2024
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án: Xây dựng BH-01-23; BH-02-23; BH-03-23; BH-04-23; BH-05-23
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm QD_ke_hoach_thu_hoi_202403070220240307114949843_Signed.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !