NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Bắc Hà
Số ký hiệu văn bản Số 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực 11/03/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Bắc Hà
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm 2_Nghi_quyet_DTC_2024_signed2020240314083551124_Signed.pdf
2_Bieu_NQ_2403120939_20240312020240314083809858_Signed.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !