NGHỊ QUYẾT V/v phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực 11/03/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT V/v phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm Nghi_quyet_03_phan_bo_du_toan_20240322080304476_Signed.pdf
CAC_BIEU_NGHI_QUYET_03_(TRINH_20240322080357805_Signed.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !