NGHỊ QUYẾT Hội nghị thường kỳ lần thứ 51, Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 76 - NQ/HU
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Hội nghị thường kỳ lần thứ 51, Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Duy Hòa
Tài liệu đính kèm 1_Nghi_quyet_HN_BTV_lan_thu_51_s202404041236629_Signed_20240404122941489_20240404030928212.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !