KẾ HOẠCH tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
Số ký hiệu văn bản 354-KH/HU
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH tổ chức triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nga
Tài liệu đính kèm 0_KE_hoach_to_chuc_trien_khai_Cu20240326052606578_Signed_20240326054950191.pdf
Văn bản mới
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !