Huyện ủy Bắc Hà triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 94

Chiều ngày 4/8, Huyện ủy Bắc Hà tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy,  Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

6 tháng đầu năm 2022, công tác Tuyên giáo tại Đảng bộ huyện luôn chủ động và đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ; các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc bám sát định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với thực tế địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các Kết luận, Quy định tại hội nghị Trung ương 4 khoá XIII; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khoá XVI; Hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và Hội nghị cập nhật kiến thức cho toàn thể cán bộ Đảng viên; Hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2022…đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị

Lãnh đạo cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ.

Công tác nắm, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện có hiệu quả. Việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022: Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Hà đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các cấp ủy, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tích cực triển khai thực hiện chương trình kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật nhất là công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026; cấp uỷ 2025-2030, chính quyền 2026-2031 đảm bảo quy trình theo quy định.

Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 27 cán bộ. Tham mưu sắp xếp chia tách, sáp nhập 9 tổ chức đảng trực thuộc huyện uỷ. Trong đó sáp nhập 8 chi bộ thành 4 chi bộ, thành lập đảng bộ trung tâm y tế huyện tách từ đảng bộ bệnh viện đa khoa. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ bản ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo đánh giá khái quát kết quả kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2022 tại một số chi, Đảng bộ trực thuộc. Đồng thời, dành nhiều thời gian, tiến hành thảo luận, tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp, mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Lãnh đạo BTG, BTC Huyện ủy chủ trì nội dung thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hòa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công tác Tuyên giáo, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa đề nghị cấp ủy các cấp, ngành tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng trong huyện cần tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác nhận định, đánh giá dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động đến tư tưởng chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là theo dõi, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Duy Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngành tổ chức xây dựng Đảng huyện tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ huyện Bắc Hà giai đoạn 2020-2025; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; hướng dẫn và tổ chức triển khai thành công đại hội chi bộ dưới cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025./.

Ngọc Thủy

Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 37
  • Tất cả: 1,232,017