Lượt xem: 259

Trung tâm Chính trị huyện Bắc Hà tăng cường các hoạt động nghiên cứu thực tế ở cơ sở, gắn lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy

Thấm nhuần quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực hành là một chỉnh thể không thể tách rời trên thực tế của quá trình nhận thức. Từ vai trò là một trong những phương châm chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, rồi trở thành một nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên, phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực hành được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một trong 12 tiêu chuẩn của một đảng cách mạng chân chính: “Cán bộ của Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng và lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau”.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc quán triệt, thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học đi đôi với hành, lý thuyết gắn kết chặt chẽ với thực hành là một yêu cầu cấp thiết đối với nền giáo dục Việt Nam nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị nói riêng.


Thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đã được Thường trực Huyện uỷ phê duyệt. Nắm vững quan điểm của Bác về “Học đi đôi với hành”, để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, Trung tâm chính trị huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo tổ chức cho học viên các lớp cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm được đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương.


Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Trung tâm chính trị đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng ủy xã Tà Chải tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2021 tham quan thực tế và gặp gỡ đồng chí Đào Trọng Đề, bí thư chi bộ thôn Na Lang.


Tại buổi tham quan thực tế, học viên đã được nghe đồng chí Bùi Đức Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông tin những kết quả hoạt động của công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của xã Tà Chải.
 

Đồng chí Bùi Đức Cường, Phó Bí thư TT Đảng ủy thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng tại địa phương


Đồng thời các học viên đã được nghe đồng chí Đào Trọng Đề, Bí thư chi bộ thôn Na Lang, xã Tà Chải với 48 năm tuổi Đảng, đồng chí đã chia sẻ cho học viên những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và quá trình tự  tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của người đảng viên luôn trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời được tham quan học hỏi những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn. Qua đó giúp học viên hiểu rõ hơn về tổ chức Đảng, luôn tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự nghiệp phát triển đất nước mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có thể áp dụng những mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả một cách phù hợp vào phát triển kinh tế của gia đình và địa phương.  
 

Đồng chí Đào Trọng Đề, Bí thư chi bộ thôn Na Lang chia sẻ những kinh nghiệm của một đảng viên với 48 năm tuổi Đảng

Học viên lớp BD LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2021 tại chương trình tham quan thực tế


Cùng với việc tổ chức cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế, Trung tâm chính trị huyện ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch để tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế theo quy định. Với mục đích tăng cường kiến thức thực tế bổ sung vào các bài giảng, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm.


 Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trung tâm chính trị huyện quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, gắn lý luận với thực tiễn. Vì vậy việc tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế luôn được Trung tâm xác định là một khâu quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, do đó sẽ không ngừng đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức đi nghiên cứu thực tế đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.  
 

Nông Thị Nhung (Trung tâm chính trị huyện Bắc Hà)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 1,157
  • Tất cả: 803,305