Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01/KL-TT ngày 07/01/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về Kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện Dự án phát triển cây Lê xanh, cây Hồng giòn và cây Dâu tằm năm 2019
Số ký hiệu văn bản 42/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01/KL-TT ngày 07/01/2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai về Kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện Dự án phát triển cây Lê xanh, cây Hồng giòn và cây Dâu tằm năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Chu Thị Dương
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_KL_Than_20210223120210223040040868_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT