Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên
Số ký hiệu văn bản 51/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2021
Ngày hiệu lực 24/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Chu Thị Dương
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_Nghi_qu_20210224020210224035912582_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT