Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021
Số ký hiệu văn bản 49/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2021
Ngày hiệu lực 24/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm ke_hoach_cong_tac_gi_20210224020210224035211206_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT