Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020
Số ký hiệu văn bản bản đồ theo TB 273
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm 6. BDHTSDD 2020 BAC HA.dgn.pdf
Văn bản mới