Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản Bản đồ theo TB 273
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Văn Khoa
Tài liệu đính kèm 3.BDQHSDD 2021-2030 BAC HA x.dgn.pdf
Văn bản mới