Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 282/KH-UBND
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm KH CTMTQG NTM tỉnh Lào Cai.pdf
Văn bản mới