Danh sách các Quyết định khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 1356
STT Nội dung khen thưởng Số Quyết định Ngày tháng ban hành Ghi chú
01 Khen thưởng trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số” năm 2021 Quyết định số 102/QĐ-UBND 14/01/2022 Tải về Tải về
 
02 Khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2021 Quyết định số 104/QĐ-UBND 17/01/2022 Tải về Tải về
03 Tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2021 Quyết định số 105/QĐ-UBND 17/01/2022 Tải về Tải về
04 Tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” năm 2021 Quyết định số 106/QĐ-UBND 17/01/2022 Tải về Tải về
05 Tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp năm 2021 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” năm 2021 Quyết định số 107/QĐ-UBND 17/01/2022 Tải về Tải về
06 Tặng Giấy khen cho thôn, tổ dân phố có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa từ năm (2017-2021) Quyết định số 108/QĐ-UBND 17/01/2022 Tải về Tải về
07 Khen thưởng công dân tình nguyện nhập ngũ năm 2022 Quyết định số 488 /QĐ-UBND 16/02/2022 Tải về Tải về
08 Tặng Giấy khen trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 Quyết định số 497/QĐ-UBND 23/02/2022 Tải về Tải về
09 Tặng Giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 Quyết định số 1606/QĐ-UBND 24/5/2022
10 Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện Bắc Hà, nhiệm kỳ 2017-2022 Quyết định số 1635/QĐ-UBND 30/5/2022 Tải về Tải về
11 Tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Quyết định số 1587/QĐ-UBND 17/5/2022 Tải về Tải về
12 Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến có thành tích trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2021 Quyết định số 1988/QĐ-UBND 05/7/2022 Tải về 
13 Tặng Giấy khen cho điển hình tiên tiến các huyện, thị xã, thành phố có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022 Quyết định số 1989/QĐ-UBND 05/7/2022 Tải về Tải về
14 Tặng Giấy khen trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ Quyết định số 1992/QĐ-UBND 05/7/2022 Tải về Tải về
15 Khen thưởng trong phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn huyện Bắc Hà năm học 2021 -2022. Quyết định số 2021/QĐ-UBND 11/7/2022 Tải về Tải về Tải về Tải về
16 Tặng Giấy khen trong công tác Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2017-2022 Quyết định số 2023/QĐ-UBND 11/7/2022 Tải về Tải về
17 Tặng Giấy khen trong công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong, nhiệm kỳ 2017-2022 Quyết định số 2024/QĐ-UBND 11/7/2022 Tải về Tải về
18 Tặng Giấy khen trong xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tà Chải. Quyết định số 2028/QĐ-UBND 13/7/2022 Tải về Tải về
19 Tặng Giấy khen trong Festival Cao nguyên Trắng Bắc Hà mùa Hè năm 2022 Quyết định số 2289/QĐ-UBND 11/8/2022 Tải về Tải về
20 Tặng Giấy khen Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022 Quyết định số 2292 /QĐ-UBND 12/8/2022 Tải về Tải về
21 Tặng Giấy khen đột xuất trong công tác cứu hộ cứu nạn Quyết định số 2673 /QĐ-UBND 26/9/2022 Tải về Tải về 
22 Tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Hà nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2022) Quyết định số 2788 /QĐ-UBND 12/10/2022 Tải về Tải về

Tin tức
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1