Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 160

         Ngày 03/7, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tổ chức Hội nghị Đảng viên, sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy chủ trì hội nghị.

         Đảng bộ cơ quan Huyện ủy hiện có 36 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Văn phòng Huyện ủy; Chi bộ Ban tổ chức; Chi bộ Ban Tuyên giáo; Chi bộ Ban Dân vận và Chi bộ UBKT ). Đảng ủy có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của cơ quan. Tổ chức đoàn thể trực thuộc gồm: Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ.

         Trong 6 tháng đầu năm 2024, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, sự nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của tập thể Đảng ủy, cán bộ, đảng viên, vì vậy, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng đầu năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

         Trong đó, việc học tập, triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới; công tác giáo dục tư tưởng chính trị tiếp tục được quan tâm. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành kế hoạch, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; dân chủ trong Đảng bộ cũng như trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiếp tục được phát huy; khối đoàn kết nội bộ được giữ vững. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 368 của Tỉnh ủy được Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên, có sức lan tỏa trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; đảng viên trong đảng bộ tích cực hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, tham gia các đợt thi đua chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện. Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt Nghị quyết TW4 khóa XI, XII và Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến, cán bộ, công chức phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chủ động, tích cực tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện, nhiệm vụ chính trị lớn Trong 6 tháng đầu năm 2024. Đảng viên trong Đảng bộ chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm, có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

anh tin bai

Đảng viên trong Đảng bộ tham gia ý kiến tại hội nghị

         Tại hội nghị, cũng đã thông qua các văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy và tiến hành thảo luận gắn liền với nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ. Trong đó, tập trung đánh giá, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên và những kết quả mà đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, chỉ rõ những vấn đề trọng tâm mà đảng bộ cơ sở cần quan tâm, chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy cấp trên; lãnh đạo duy trì thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

         Các chi bộ phải chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy. Gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cải cách toàn diện. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong Đảng bộ và cơ quan, thống nhất nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

         Thường xuyên đưa nội dung học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng… góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2024./.

Ngọc Thủy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1