Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bản Liền
Lượt xem: 267

         Sáng ngày 18/6/2024 tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Liền đã diễn ra Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 55-QĐ/UBKTHU ngày 10/5/2024 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bản Liền. Tổ kiểm tra do đồng chí Hf Đức Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, Tổ trường, thành viên tổ gồm các đồng chí Uỷ viên UBKT Huyện uỷ; về phía Đảng ủy xã Bản Liền gồm có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bản Liền

anh tin bai

         Sau hơn một tháng khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo Quyết định số 55 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ kiểm tra đã ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đảng ủy xã Bản Liền trong thời gian qua, như: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt đầy đủ và ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện uỷ về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng qua đó giúp các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ xã Bản Liền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bản Liền nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện cơ bản hiệu quả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ xã; xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy.

         Đối với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bản Liền: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy được kiện toàn đúng quy định. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ, hằng năm của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy trực thuộc về công tác kiểm tra, giám sát; phát động và triển khai phong trào thi đua; quan tâm công tác kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, quy trình quy định, đảm bảo kế hoạch đề ra; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, các nghị quyết quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, nhất là những vấn đề cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo mục tiêuTU Đề án số 16 - ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 14 - NQ/HU, ngày 31/12/2020 của Huyện uỷ Bắc Hà “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giai đoạn 2021 - 2025.

         Qua trao đổi, thảo luận Hội nghị đã làm rõ hơn những kết qủa đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua

anh tin bai

         Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy xã Bản Liền, chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Đồng thời giao cho Văn Phòng Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trọng tâm để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

         Kết thúc Hội nghị đồng chí Hà Đức Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, tổ trưởng tổ kiểm tra đề nghị Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Bản Liền trong thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Đề án 16-ĐA/TU, Nghị quyết 14-NQ/HU để tổ chức thực hiện hoàn thành số lượng, đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, nhất là các đồng chí được phân công chủ trì các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành, cấp uỷ viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ. Chỉ đạo, thực hiện đúng quy trình, thủ tục, thực hiện thẩm tra, xác minh đầy đủ đối với các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định; rà soát, bổ sung các thủ tục còn thiếu từng cuộc kiểm tra, giám sát, lên danh mục, lập và  lưu trữ  hồ sơ.

         Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành của Trung ương, tỉnh, huyện trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nói riêng, để Đảng uỷ xã Bản Liền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025 và nhiệm vụ chính trị được giao../.

Đinh Thị Mai Hương – UBKT Huyện uỷ Bắc Hà
Tin tức
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1